CPD equipat amb racks RETO centrat en procés i distribució de dades del Registre de la Propietat de Barcelona Núm. 01. En aquest cas la finalitat del CPD és allotjar els servidors de l'organisme i la xarxa de cablejat corresponent.
També s'han subministrat tots els components mecànics de la instal·lació, els components de seguretat per al control d'accés, així com PDU i gestors d'alimentació dels mateixos servidors.