CPD instal·lat per RETEX a l'Hospital Sant Joan de Deu on es van utilitzar racks LOGIC-2 amb tancaments/portes d'inici/final passadís, accessoris de distribució dels equips i divers equipament de gestió de cablatge estructurat. Amb un ús mixt server/cablejat aquesta instal·lació permet a l'hospital la gestió de les dades de funcionament intern del centre i també la de les dades de fluxos dels pacients i recursos assignats. En aquest sentit és de creació recent l'SJD Command Center que permet la supervisió constant a la sala de control de la situació dels pacients.