Armaris 19” per al suport mural d'instal·lacions de xarxes, telecomunicacions i equips electrònics.

  • Dissenyat segons normes IEC 60 297-2, DIN 41494 parts 1 i 7, ANSI/EIA-310-D i UNE 20 539-2.
  • Premuntat a Flat-Pack. Muntatge destructura sense eines.

Productes